Ανακοινώνουμε στους ασφαλισμένους των εταιρειών «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ» και « COMMERCIAL VALUE AAE » ότι μετά την κατάρτιση των καταστάσεων προνομιακών δικαιούχων στην αρμόδια Εποπτική Αρχή των άνω εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδας και την δημοσίευση της υπ’ αρίθμ.  3783/2014 απόφασης του Α’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι, αρχικά ενδείκνυται για ικανοποίηση των αξιώσεων τους, απαιτείται η άσκηση (κατάθεση και επίδοση) ανακοπής ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου,  η προθεσμία της οποίας λήγει την 18-01-2016 και εκδικάζεται με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
Μετά ταύτα,  καλούνται όσοι ενδιαφέρονται,  να επικοινωνήσουν άμεσα με το δικηγορικό μας γραφείο, λόγω του ελλιπούς χρόνου,   καθώς το γραφείο μας ασχολείται ήδη με ανάλογες υποθέσεις για την επίλυση του προβλήματος τους προσκομίζοντας τα έγγραφα τους.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:     

ΜΑΡΙΑ ΡΟΚΑΝΗ
ΤΗΛ: 210 3800 306,   ΚΙΝ: 6974 795251