• Προστασία της ιδιωτικής ζωής ενώπιον δικαστηρίων και αρχών.

  • Προστασία κατά της προσβολής της προσωπικότητας με ηθική παρενόχληση στο χώρο της εργασίας, του σχολείου, μέσω ηλεκτρονικών μέσων με bulling, mobbing, stalking.

  • Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, και συγγραφικών δικαιωμάτων.

  • Αναλαμβάνουμε την δημιουργία φακέλων για επενδύσεις σε ενέργεια, φωτοβολταϊκά, γεωργικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, βιολογικές και πιστοποιημένες καλλιέργειες, επενδύσεις ξενοδοχειακών και άλλων ειδών τουρισμού (παραδοσιακός, ιατρικός, εκπαιδευτικός, αγροτικός).

Το Δικηγορικό γραφείο μας βρίσκεται επί της οδού Κυρίλλου Λουκάρεως 25-27 Έναντι Εφετείου Αθηνών στον 1ο όροφο.