Στις δραστηριότητες των πολιτών – εκπαιδευτικές, επαγγελματικές , εμπορικές, επιχειρηματικές κλπ συχνότατα απαιτείται να προσκομιστούν από τον ενδιαφερόμενο στις διάφορες υπηρεσίες και αρχές μεταξύ άλλων σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων και  ληξιαρχικές πράξεις. Αυτό γίνεται γιατί οι ληξιαρχικές πράξεις έχουν υψηλή αποδεικτική αξία δηλαδή αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας τα γεγονότα τα οποία βεβαιώνουν ή πιστοποιούν δηλαδή τη  γέννηση, την ονοματοδοσία, το γάμο, τη βάφτιση, το θάνατο, τον τόπο της γέννησης , τον τόπο τέλεσης γάμου, το χρόνο γέννησης ή το χρόνο θανάτου κ.ο.κ.

Δύο ζητήματα που συχνά απασχολούν την «ΑΓΟΡΑ» και τα Δικαστήρια είναι :

            α) αν συνιστά εξόφληση οφειλής η δόση επιταγής και

            β) πως εξασφαλίζει τα μέρη η ΔΗΛΩΣΗ αναγνώρισης χρέους.

     Απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα δίνονται με την σειρά τους όπως παρακάτω για αποφυγή παρεξηγήσεων αλλά και για επίλυσης των οποιοδήποτε αποριών:

Από την 1η Μαρτίου 2021 τέθηκε ουσιαστικά σε ισχύ ο υπ’ αρίθμ.  4738/2020 νόμος για τη ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας , δηλαδή « Ο ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ » που αντικατέστησε / κατάργησε το νόμο 3588/2007 –παλαιό πτωχευτικό νόμο και από την ημερομηνία ισχύος του « όπου στον Πτωχευτικό Κώδικα γίνεται αναφορά στο, ν. 3588/2007, νοείται ο παρών νόμος» δηλαδή ο 4738/2020.

Με το νέο πτωχευτικό νόμο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην πολυσέλιδη αιτιολογική του έκθεση, αναδιαμορφώνεται εξ ολοκλήρου το θέμα της «πτώχευσης», της οικονομικής αδυναμίας και της απαλλαγής από χρέη των φυσικών και νομικών προσώπων και μάλιστα – και αυτό είναι το σημαντικό – ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά έχουν και ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή όχι.

Αριθμός 510/2020

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ B1' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές, Ειρήνη Καλού, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Σοφία Καρυστηναίου, Μαρία Νικολακέα, Αρετή Παπαδιά και Γεώργιο Δημάκη, αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο κατάστημά του, την 5η Φεβρουαρίου 2019, με την παρουσία και της γραμματέως Ελένης Τσιουρή, για να δικάσει την υπόθεση, μεταξύ:

Των αναιρεσειόντων: 1) Α. Γ. του Χ., κατοίκου ..., 2) Γ. Α. του Ε., κατοίκου ... 3) Ζ. Δ. του Γ., κατοίκου ..., 4) Μ. Σ. του Γ., κατοίκου ..., 5) Τ. Σ. του Π., κατοίκου ... 6) Τ. Α. του Σ., κατοίκου ... 7)Κ. Α. του Δ., κατοίκου ..., 8) Μ. Χ. του Κ., κατοίκου ..., 9) Μ. Κ. του Π., κατοίκου ..., 10) Μ. Α. του Ι., κατοίκου ..., 11) Π. Ι. του Κ., κατοίκου ... 12) Τ. Π. του Κ., κατοίκου ..., 13) Γ. Ε. του Δ., κατοίκου ... 14)Κ. Δ. του Α., κατοίκου ... 15)Κ. Ι. του Α., κατοίκου ..., 16)Κ. Α. του Κ., κατοίκου ... 17)Λ. Γ. του Ε., κατοίκου ..., 18)Τ. Γ. του Κ., κατοίκου ... που παραστάθηκαν δια της πληρεξουσίας δικηγόρου Ε-Κ Α., η οποία κατέθεσε προτάσεις.

Της αναιρεσίβλητης: Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "...", η οποία εδρεύει στην ..., όπως εκπροσωπείται νόμιμα και παραστάθηκε δια των πληρεξουσίων δικηγόρων, Χ. Θ., Α. Β. και Α. Π., οι οποίοι κατέθεσαν προτάσεις.

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 22-4-2014 αγωγή των ήδη αναιρεσειόντων, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας.
Εκδόθηκαν η 15/2015 οριστική απόφαση του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου και, κατόπιν ασκήσεως εφέσεως, η 92/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Εύβοιας.

Την αναίρεση της τελευταίας, ζητούν οι αναιρεσείοντες με την από 2-10-2017 αίτησή τους.

Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω. Εισηγητής ορίσθηκε ο αρεοπαγίτης Γεώργιος Δημάκης.

Η πληρεξούσια των αναιρεσειόντων ζήτησε την παραδοχή της αίτησης, οι πληρεξούσιοι των αναιρεσίβλητων την απόρριψή της, καθένας δε την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στα δικαστικά έξοδα.

               ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

  1. Η από 2-10-2017 και με αριθμό κατάθεσης 252/2017 αίτηση αναίρεσης κατά της 92/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ευβοίας, που εκδόθηκε, αντιμωλία των διαδίκων, επί της ασκηθείσας από την εναγομένη έφεσης κατά της 15/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, εκδοθείσας, κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών, 

     Ένα από τα πολλά εμπόδια στην οικονομική ανάκαμψη της αγοράς και της κοινωνίας είναι η αργή απονομή δικαιοσύνης. Το φαινόμενο έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις τον τελευταίο καιρό και λόγω της κρίσης που μαστίζει την χώρα μας , παρά τις φαινομενικές προσπάθειες για την επιτάχυνση της απονομής της. Έτσι υποθέσεις όπως η παρακάτω που απασχόλησαν τα δικαστήρια έως και τον Άρειο Πάγο είναι αξιόλογες αλλά όχι πρωτόγνωρες και αποδεικνύουν για μια ακόμη φορά πως ο σημαντικότερος παράγοντας στην αντιμετώπιση της οικονομικής δραστηριότητας είναι η πρόβλεψη των «κακοτοπιών».

    Τα Δικαστήρια  απασχόλησε πρόσφατα η παρακάτω υπόθεση:

    Μία οικογένεια γονείς και τα τρία παιδιά τους είχε επενδύσει μεγάλα χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και διάφορα επενδυτικά προϊόντα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις ΗΠΑ. Όλα τα άνω προϊόντα ήταν κοινά δηλαδή ο καθένας τους είχε το 1/5 αυτών.

Ως mobbing, δηλαδή o εργασιακός εκφοβισμός ορίζεται η ηθική παρενόχληση , άλλως,  η σιωπηλή, κρυφή, έρπουσα ψυχολογική βία που ασκείται συστηματικά με διάφορες μορφές και μεθόδους από ενήλικες προκειμένου να ταπεινωθεί, να απομονωθεί και να απομακρυνθεί ένας ενήλικας από τον εργασιακό ή άλλο συναφή χώρο.

Αυτού του είδους η παρενόχληση συνιστά προσβολή της προσωπικότητας, της ηθικής υπόστασης και της αξιοπρέπειας του ατόμου που την υφίσταται, με αρνητικά και επώδυνα αποτελέσματα για

Η υπόθεση στην οποία αναφερόμαστε απασχόλησε τα δικαστήρια Ελληνικής Επαρχίας όλων των βαθμίδων για μία 10ετία και πλέον, και τελικά έφτασε ως τον Άρειο Πάγο. 

     Η υπόθεση περιληπτικά,  αφορά γιατρό επαρχιακής πόλης που για να σώσει τον προβληματικό γάμο του πίστεψε πως αρκούσε να κάνει μια σημαντικότατη δωρεά στην σύζυγο του – το ήμισυ εξ αδιαιρέτου μια πολυτελούς κατοικίας, που αγόρασε με χρήματα του  -  αλλά,  που στο συμβόλαιο « μπήκε » και το όνομα της συζύγου. 

     Σύμφωνα με την υπόθεση, ο ίδιος φρόντιζε πλήρως την κάλυψη όλων των οικογενειακών αναγκών,  της συζύγου και των παιδιών του. Η σύζυγος από την πλευρά της, νοσηλεύτρια προ γάμου, σταμάτησε να εργάζεται αφότου παντρεύτηκε,  και ασχολούνταν με τα του οίκου και των παιδιών της.  

     Ο γάμος όμως,  δεν «πήγαινε καλά», παρά τις προσπάθειες του συζύγου. Ακόμα και μετά την σύναψη της δωρεάς που έκανε ο σύζυγος, οι σχέσεις τους συζύγων χειροτέρεψαν. Η σύζυγος, συκοφαντούσε , εξύβριζε τον σύζυγο όπου και αν βρισκόταν, και του συμπεριφερόταν απαξιωτικά ακόμα και δημόσια, απειλώντας τον συνέχεια ότι « θα την πληρώνει για μια ζωή ».

  Είναι συνηθισμένο φαινόμενο κατά τη διάρκεια λειτουργίας μιας προσωπικής εταιρείας να γεννιούνται αδιέξοδα και να παρατηρούνται προβλήματα από την κακή πορεία των εταιρικών υποθέσεων, την έλλειψη κερδών, την αθέτηση των εταιρικών υποχρεώσεων ή από την κακή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.  Δεν είναι σε αυτές τις περιπτώσεις γεγονός σπάνιο να υπάρχουν μεταξύ των συνεταίρων διαρκείς διαφωνίες, έλλειψη κατανόησης ακόμα

Ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων είναι ένα καλό εργαλείο για να σωθούν οι προβληματικές επιχειρήσεις ή ακόμα καλυτέρα, να βοηθηθούν στο να αναπτυχθούν περισσότερο οι εύρωστες και οι αναπτυσσόμενες.

Την βοήθεια αυτού του εργαλείου, μπορούν να την έχουν οι περισσότεροι εταιρικοί σχηματισμοί και ακόμα εταιρείες που έχουν λυθεί, αλλά δεν έχουν εκκαθαριστεί, οπότε με την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού αυτοδίκαια αναβιώνουν στην νέα τους μορφή.

Παράλληλα, σε αυτήν την «κολυμπήθρα» δεν μπορούν να μπουν επιχειρηματικές μορφές που στερούνται νομικής προσωπικότητας, όπως π.χ. είναι η ΚΟΙΝΩΝΙΑ, η ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ, η ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ κλπ.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος που άρχισε να εφαρμόζεται πρόσφατα αναφέρεται εκτός άλλων στις ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ.

Με την ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ μια εταιρεία αποκτά όλα τα περιουσιακά στοιχεία (δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις) μίας άλλης, χωρίς αυτή η άλλη να εκκαθαριστεί.  Αυτό

Κάποιες φορές το ευρύτερο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί την αλλαγή της νομικής μορφής μιας επιχείρησης ώστε να μπορεί να εισέλθει σε ανώτερα στάδια ανάπτυξης, π.χ. όταν προσφέρονται από το νομο πλεονεκτήματα ή κίνητρα επιχειρηματικότητας σε συγκεκριμένες μορφές εταιρικών τύπων, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ, κλπ.

Στην περίπτωση αυτή, ο εύστροφος επιχειρηματίας δεν θα διστάσει να προβεί στον μετασχηματισμό της επιχείρησης του με τον ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ.

  Με την ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ, κατά τον νόμο, μια εταιρεία χωρίς να λυθεί και συνεπώς χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση, ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΙ τη νομική της μορφή διατηρώντας την νομική προσωπικότητα της.

Με την διαδικασία της ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ,  ιδρύεται μια νέα νομική εταιρική μορφή.

Σε κάθε περίπτωση, αυτή την σοβαρή απόφαση την λαμβάνει η Γενική Συνέλευση των εταίρων, της υπό μετατροπή εταιρείας όπως ο νόμος και το καταστατικό της ορίζουν. Είναι αναγκαίο να  αποφασίσουν όχι μόνον για την νέα νομική μορφή και την επωνυμία της ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αλλά και για το είδος την αξία και τον τρόπο της διάθεσης των νέων εταιρικών συμμετοχών για τα τυχόν ειδικά δικαιώματα των εταίρων μετόχων κ.ο.κ.  Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την δημοσίευση των πράξεων στο ΓΕ.ΜΗ οπότε θα λάβουν γνώση και οι πιστωτές για την προστασία των αξιώσεων τους.

Το σημαντικό της μεθόδου της ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ, είναι ότι η μετατραπείσα εταιρεία διατηρεί την νομική προσωπικότητα της και συνεχίζει με την νέα της νομική μορφή τις δραστηριότητες της χωρίς