ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

  1. Υπευθυνη Δηλωση Αρ242_παρ2 τ.Κ.Πολ.Δ.

  2. Υπευθυνη Δηλωση Νο 1599_1986

  3. Δικαιολογητικά για Mεταβίβαση Aκινήτου

  4. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΊΑΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

  5. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟ

  6. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟ

  7. ΕΝΟΡΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΗΝΥΤΗ

  8. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

  9. ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ