• Σύνταξη και Υπεράσπιση: επί μηνύσεων, αιτήσεων, παράσταση ενώπιον ποινικών δικαστηρίων και σε κάθε είδους ποινική, εισαγγελική, ανακριτική αρχή, σύνταξη κατάθεση προσφυγών, ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων.

  • Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο: παροχή προστασίας ενώπιον κάθε στρατιωτικής αρχής και στρατιωτικού δικαστηρίου.

  • Πειθαρχικό Δίκαιο:  παροχή προστασίας των θιγομένων δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών, οργάνων σωμάτων ασφαλείας.

  • Ηλεκτρονικό Έγκλημα: προστασία, έρευνα, σύνταξη αιτήσεων και αγωγών παραστάσεις έναντι σχετικών προσβολών.

Το Δικηγορικό γραφείο μας βρίσκεται επί της οδού Κυρίλλου Λουκάρεως 25-27 Έναντι Εφετείου Αθηνών στον 1ο όροφο.