• Σύνταξη: εκδίκαση ενστάσεων, προσφυγών αιτήσεων ακυρώσεως, αγωγών ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων κάθε βαθμίδας, αρχών και επιτροπών.

  • Αλλοδαποί: επιμέλεια φακέλου για παροχή αδειών παραμονής, εργασία και απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας, πολιτογράφηση, και πολιτικού ασύλου στην Ελλάδα.

  • Πολεοδομικά: απαλλοτριώσεις, ρυμοτομίες, σύνταξη αιτήσεων, παραστάσεις από την κήρυξη της πράξης απαλλοτρίωσης ενώπιον  φυσικών και νομικών προσώπων και οργάνων.

 

Το Δικηγορικό γραφείο μας βρίσκεται επί της οδού Κυρίλλου Λουκάρεως 25-27 Έναντι Εφετείου Αθηνών στον 1ο όροφο.