• Δίκαιο Εταιρειών: κατάστρωση/σύνταξη εταιρικών συμβολαίων, σύσταση και δημοσίευση εταιριών πάσης φύσεως, επεξεργασία φακέλων για σύσταση, τροποποίηση, λύση και μεταβίβαση επιχείρησης.

  • Εμπορικά Σήματα: σύνταξη, κατοχύρωση και προστασία σήματος σε ημεδαπό, εθνικό, ευρωπαϊκό κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο, κατάθεση και κατοχύρωση επωνυμιών, ευρεσιτεχνιών, βιομηχανικών σχεδίων, δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας και προστασία ανταγωνισμού.

  • Προάσπιση Δικαιωμάτων και υποχρεώσεων: από συναλλαγματικές, επιταγές, έκδοση διαταγών πληρωμής και πτωχεύσεις.

Το Δικηγορικό γραφείο μας βρίσκεται επί της οδού Κυρίλλου Λουκάρεως 25-27 Έναντι Εφετείου Αθηνών στον 1ο όροφο.