Η ΑΞΊΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

   Αναφέρονται παρακάτω δύο χαρακτηριστικές υποθέσεις οικογενειακών διαφορών που απασχόλησαν πρόσφατα τα δικαστήρια της περιφέρειας.

   1Η ΥΠΟΘΕΣΗ:

   Ο γάμος έγινε το 1987, με σημαντική ακίνητη περιουσία και οι δύο πλευρές αλλά και κοινή επιχείρηση στην οποία εργάζονται. Η έγγαμη σχέση όμως δεν εξελίχθηκε ομαλά

   Στην πορεία η σύζυγος αφιερώθηκε στην ανατροφή των δύο τέκνων παραμελώντας τον σύζυγο με τον οποίο μετά την γέννηση του δεύτερου παιδιού έπαψε να έχει κάθε ερωτική επαφή.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

     Όταν διακόπτεται η συζυγική συμβίωση ανατρέπονται οι συνθήκες της ζωής της οικογένειας, καταργείται ο συζυγικός οίκος, δημιουργείται χωριστή εγκατάσταση του καθενός από τους γονείς και ανακύπτουν θέματα καθορισμού επιμέλειας και τόπου μόνιμης διαμονής των ανηλίκων τέκνων, ο οποίος γίνεται από το δικαστήριο.

    Όμως πως γίνεται αυτός ο καθορισμός και τι λαμβάνει υπ’ όψη του ο Δικαστής για να πάρει την απόφαση του;

    Υπολογίζεται η γνώμη του/ων παιδιού/ων η ωριμότητα του/ους και η ηλικία του/τους, μπορεί δηλαδή να διαλέξει/ουν αυτό/α με ποιο γονιό θα πάει/νε, αν θα είναι όλα τα παιδιά μαζί ή αν θα αναλάβει ο κάθε γονέας χωριστά το καθένα τους ;

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

     Τελευταία όλο και συχνότερα ακούμε για περιστατικά οικογενειακής βίας σε σχέση δε και με την πρόσφατα επιβληθείσα καραντίνα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού συνιστάται από σχετικές οργανώσεις ακόμα και να αποχωρούν από την οικία τα θύματα προκειμένου να σώσουν την ζωή τους. 

     Με το Νόμο 1329/1983 – o Nόμος για την ισότητα των φύλων – καταργήθηκε η δυνατότητα του συζύγου «θύματος» να ζητά αποζημίωση από τον υπαίτιο σύζυγος μαζί με την αγωγή του διαζυγίου για την προσβολή της προσωπικότητας του και έτσι η σχετική αξίωση ρυθμίζεται από ειδικές διατάξεις με την προϋπόθεση ότι τα γεγονότα μπορούν εκτός από λόγο διαζυγίου να στηρίξουν αξίωση αποζημίωσης.

     Η ερώτηση που προκύπτει είναι:

     Πότε τα περιστατικά της ενδοοικογενειακής βίας στηρίζουν μόνον λόγο διαζυγίου και πότε συνιστούν προσβολή της προσωπικότητας κατά τις ειδικές διατάξεις ώστε να μπορεί ο σύζυγος-θύμα να ζητήσει και αποζημίωση;

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

       Η δυνατότητα του Πελάτη να αναγνωρίσει ποια Επιχείρηση έχει απέναντι του ή ποια επιχείρηση αναζητά, είναι το διακριτικό σήμα της επιχείρησης επί του προϊόντος.

     Ένας  ανταγωνιστής, διαταράσσει την σχέση αυτή αν καταθέσει ίδιο ή παρεμφερές με το άνω διακριτικό γνώρισμα στο όνομα του.  Αυτό μπορεί να συμβεί στις παρακάτω περιπτώσεις:

     1Η  Εμπορικός αντιπρόσωπος ή διανομέας καταθέτει ως δικό του ίδιο ή παρεμφερές σήμα με την επιχείρηση που αντιπροσώπευε/συνεργαζόταν.

     2Η Κατατίθεται σήμα εν γνώσει του καταθέτοντα της συνδρομής λόγων απαραδέκτου με μοναδικό σκοπό να παρεμποδίσει/παρενοχλήσει τρίτες επιχειρήσεις, που ήδη χρησιμοποιούν το σημείο που έχει καταχωρηθεί ως σήμα τους.

TO « DOMAIN NAME » Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ

Η χρήση του διαδικτύου δημιούργησε μορφώματα όπως το domain name ή αλλιώς η «ονομασία πεδίου».

       Τι είναι το domain name :

  • είναι ένας περιορισμένος τομέας των διεθνών πόρων του Συστήματος Ονομάτων Χώρου (DNS) που εκχωρείται για αποκλειστική χρήση σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο για όσο διάστημα αυτό καταβάλλει τα τέλη της κατοχύρωσης
  • έχει εξατομικευτική και αναγνωριστική λειτουργία για το πρόσωπο που το κατοχύρωσε και το χρησιμοποιεί
  • δεν είναι εμπορική επωνυμία (διακριτικό επιχείρησης), δεν είναι διακριτικός τίτλος (διακριτικό καταστήματος) δεν είναι εμπορικό σήμα.

      Υπ’ αυτές τις συνθήκες το ερώτημα είναι :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕ.ΜΗ.

     Ένα από τα στοιχεία που καταχωρούνται στο ΓΕΜΗ ως Δημόσιο Ηλεκτρονικό Βιβλίο και Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων, είναι η <<επωνυμία>> και ο  << διακριτικός τίτλος>> της επιχείρησης.

    Η καταχώρηση αυτή είναι απολύτως απαραίτητο στοιχείο για την  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ για την οποία άλλωστε συστάθηκε το ΓΕ.ΜΗ.

    Το αρχικό στάδιο της καταχώρησης είναι η  διαδικασία προέγκρισης της επωνυμίας / διακριτικού τίτλου.

    Το ερώτημα είναι αν μπορεί ο ενδιαφερόμενος να κάνει την προέγκριση αυτόματα ή αν απαιτείται να καταθέσει ειδική αίτηση στην Υπηρεσία του αρμοδίου ΓΕ.ΜΗ.

    Η απάντηση φαίνεται απλή. Υπάρχει η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή. Και η δέσμευση της επωνυμίας / διακριτικού τίτλου γίνεται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας.

    Η πραγματικότητα είναι πιο συνθέτη από ότι φαίνεται  με την πρώτη ματιά.

ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕ.ΜΗ.

     Με στόχο την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων του προγράμματος ΕΠΕΝΔΥΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και δεδομένου ότι για να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη απαιτείται μια ευέλικτη εμπορική και εταιρική νομοθεσία με έμφαση στην επιχειρηματικότητα ώστε «να μην κολλάμε σε τυπικά και απλά πράγματα  και γραφειοκρατικές διαδικασίες.» όπως κάναμε τόσα χρόνια ανασκευάστηκε πρόσφατα εξ ολοκλήρου το νομοθετικό πλαίσιο του ΓΕ.ΜΗ.

    Τι είναι όμως το ΓΕ.ΜΗ;

    ΓΕ.ΜΗ είναι :

το ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ που δημοσιεύονται όλες οι πράξεις, οι δηλώσεις, τα στοιχεία των υποχρέων προσώπων (εμπόρων/εμπορευόμενων),

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ

    Πελάτης του γραφείου μας που νοικιάζει ακίνητα – καταστήματα, γραφεία και κατοικίες - σε διάφορες περιοχές της Αθήνας μας απευθύνε προσφάτως το εξής ερώτημα : «Τι γίνεται σήμερα με τις μισθώσεις;».  Και συνέχισε: « Έληξαν οι παλιές και πρέπει να προχωρήσω σε καινούριες. Ρώτησα τον λογιστή και μου είπε ότι έχει γίνει πολύ απλό πια, ότι γίνεται ηλεκτρονικά με μία δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., χωρίς να ταλαιπωρηθώ να τρέχω στην εφορία , να περιμένω στην ουρά για να σφραγίσω το μισθωτήριο, χωρίς κανένα απολύτως κόπο και χωρίς έξοδα. Όμως θεώρησα σκόπιμο να σας ρωτήσω πριν προβώ σε οποιαδήποτε ενέργεια.»

    Πράγματι, σήμερα όλο και πιο συχνά παρατηρείται να γίνονται μισθώσεις/ενοικιάσεις, χωρίς να έχει προηγηθεί συμφωνητικό και μάλιστα γραπτό, των όρων, μεταξύ ιδιοκτήτη και μισθωτή/ενοικιαστή. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί τα μέρη θέλουν:

  • να αποφύγουν κάθε γραφειοκρατική διαδικασία ή
  • να αποφύγουν να αναλάβουν δεσμευτικές υποχρεώσεις που πιθανόν δεν μπορούν να εκπληρώσουν (π.χ. έλεγχος της χρήσης και επισκευές στο ακίνητο)

    Το ερώτημα είναι, αν αυτό επιτρέπεται.

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

1.       Από τις πιο στριφνές υποθέσεις που απασχολούν τα δικαστήρια είναι οι οικογενειακές. Ο κύριος λόγος είναι ότι, σε αυτές εμπλέκονται κυρίως συναισθήματα και ψυχολογικές καταστάσεις που διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα σαν παραμορφωτικός καθρέπτης.

          Τέτοιες υποθέσεις μέχρι το πρόσφατο παρελθόν απασχολούσαν τα τοπικά δικαστήρια κάθε χώρας και λύνονταν με βάση τους εθνικούς νόμους. Όμως ειδικά στις μέρες μας οι γάμοι και οι οικογένειες που έχουν διεθνή στοιχεία δηλαδή που συνάπτονται μεταξύ ανθρώπων προερχόμενων από διαφορετικές χώρες , με διαφορετικά ήθη και έθιμα , εν ολίγοις με διαφορετική κουλτούρα δεν είναι κάτι σπάνιο, όπως σπάνιο φαινόμενο δεν είναι η δημιουργία και η εγκατάσταση οικογένειας σε τόπους διαφορετικούς από αυτούς της καταγωγής των μελών της. Αποτέλεσμα τέτοιου φαινομένου είναι ότι, στην επίλυση των παραπάνω υποθέσεων να εμπλέκονται δικαστήρια διαφόρων χωρών αλλά και διεθνείς συμβάσεις και διεθνείς κανόνες, ένας εκ των οποίων είναι η Διεθνής Σύμβαση της Χάγης του έτους 1980 για τα θέματα των παιδιών. Συγκεκριμένα:

Ζημία από Επιβολή Περιορισμών στην Αξιοποίηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας, Ευρισκομένης σε Περιοχή που έχει χαρακτηριστεί, Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο, χωρίς Αποζημίωση.

Απρίλιος 2019

Σε προηγούμενο άρθρο μας είχαμε θίξει το θέμα: « ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΟΥΣ κλπ» 

Το παρόν άρθρο,  με αφορμή την υπόθεση της δέσμευσης ιδιοκτησίας για την θέσπιση Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου,  προσομοιάζει με το προηγούμενο,  αντιμετωπίζοντας όμως και άλλα θέματα που προκύπτουν, όταν πλέον έχει «δεσμευτεί» ακίνητο για λόγους περιβαντολλογικούς,  αρχαιολογικούς  κ.ά σύμφωνα και με την νέα νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Α. Δεσμεύσεις

Οι δεσμεύσεις όπως οι προαναφερθείσες,  είναι συχνό φαινόμενο στην Ελλάδα. Αξιόλογα περιουσιακά στοιχεία  και Μεγάλες Επενδύσεις παγώνουν, όπως το είδαμε πρόσφατα και στον Πειραιά και μάλιστα στο λιμάνι με το Αρχαιολογικό Συμβούλιο να θεσπίζει ρυθμίσεις περί της προστασίας του περιβάλλοντος ή της προστασίας παρακείμενων αρχαιοτήτων κλπ.

Όταν ο ιδιώτης που έχει τέτοιο πρόβλημα προσέρχεται

ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ: ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ – ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ

     Η εξαπάτηση ανθρώπου από άνθρωπο είναι ένα κοινότυπο φαινόμενο. Απαιτεί τον δράστη (που μπορεί να είναι ένα ή πολλά άτομα που δρουν ατομικά ή σε ομάδες) και το θύμα – το οποίο, σχεδόν πάντα,  την υφίσταται ατομικά. Η διασύνδεση των μερών –δράστη και θύματος μπορεί να είναι συγγενική, συναισθηματική, επαγγελματική, κοινωνική, να υφίσταται ως δεσμός πριν την εξαπάτηση ή να δημιουργήθηκε ακριβώς για να διαπραχτεί αυτή. Η εξαπάτηση γίνεται πάντα βάσει σχεδίου, το οποίο υφαίνεται συνήθως  αρκετό χρόνο πριν την διάπραξη της και απαιτεί την δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για να ωριμάσει και να φέρει τα παράνομα αποτελέσματα της.

     Όταν εκδηλωθεί και ολοκληρωθεί η εξαπάτηση φαίνονται αμέσως τα αποτελέσματα που εκτός του οικονομικού τομέα επηρεάζουν ολόκληρη την προσωπικότητα του θύματος –την οικογένεια του, την υγεία του, το επάγγελμα του, τις διαπροσωπικές του σχέσεις και μπορούν να συνθλίψουν το ίδιο για πάντα ή να το ταλαιπωρήσουν για πολύ καιρό. Το θύμα μπορεί να κλειστεί στον στενό του κύκλο περιφέροντας το πρόβλημα του από άτομο σε άτομο διαμαρτυρόμενο για την κακή του τύχη και τον διεστραμμένο απατεώνα που το έβλαψε ή μπορεί να τον πολεμήσει με διάφορους τρόπους, στην περίπτωση  μας εξετάζουμε τους νομικούς.

     Το ερώτημα που μας θέτουν τα θύματα όταν έρχονται για την συνδρομή μας είναι: μπορούν να αναστραφούν τα οδυνηρά αποτελέσματα της εξαπάτησης τους? Μπορούν να ξεφύγουν από αυτήν? Είναι δυνατόν να καλυφθεί η ζημιά που έχουν υποστεί?

     Η απάντηση για εμάς είναι θετική. Αυτό μαρτυρά το πλήθος υποθέσεων που χειριστήκαμε. Ναι οι συνέπειες της εξαπάτησης που μας αφορούν ως δικηγόρους –δηλαδή αυτές που έχουν οικονομική χροιά- μπορούν να αντιμετωπιστούν και μάλιστα με πολλούς τρόπους. Οι άλλες συνέπειες που υφίσταται το θύμα είναι υπόθεση άλλων επιστημών.

     Μία από τις πολλές υποθέσεις εξαπάτησης με την οποία ασχοληθήκαμε τον τελευταίο καιρό είναι η χαρακτηριστικά ακόλουθη:

     Ο δράστης νέος σε ηλικία, έχει λάβει την τρέχουσα εκπαίδευση, προέρχεται από καλή οικογένεια, έχει περιουσία και κινείται με άνεση σε διάφορους κοινωνικούς κύκλους στους οποίους μπορεί να παρουσιάζεται ως αξιόλογος  και γενικά χαίρει εκτιμήσεως από τον περίγυρο του.

LAW NOUS

Δικηγορικό Γραφείο Μαρία Ροκάνη

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιοδήποτε νομικό θέμα σας απασχολεί και εμείς θα σας καθοδηγήσουμε με τον πιο σωστό τρόπο.

 Μέλος Δ.Σ.Α

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Τηλέφωνο

+30 2103800306

Διεύθυνση

Κυρίλλου Λουκάρεως 25-27
Αθήνα ΤΚ: 11475  Ελλάδα

Έναντι Εφετείου ΑθηνώνΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ