Η ΑΞΊΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

   Αναφέρονται παρακάτω δύο χαρακτηριστικές υποθέσεις οικογενειακών διαφορών που απασχόλησαν πρόσφατα τα δικαστήρια της περιφέρειας.

   1Η ΥΠΟΘΕΣΗ:

   Ο γάμος έγινε το 1987, με σημαντική ακίνητη περιουσία και οι δύο πλευρές αλλά και κοινή επιχείρηση στην οποία εργάζονται. Η έγγαμη σχέση όμως δεν εξελίχθηκε ομαλά

   Στην πορεία η σύζυγος αφιερώθηκε στην ανατροφή των δύο τέκνων παραμελώντας τον σύζυγο με τον οποίο μετά την γέννηση του δεύτερου παιδιού έπαψε να έχει κάθε ερωτική επαφή.

   Ο σύζυγος από την άλλη πλευρά, επιδείκνυε εριστική συμπεριφορά εναντίον της συζύγου με εξυβριστικούς και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς ακόμη και παρουσία παιδιών (κορίτσια – που κατά την φάση εκδίκαση της υπόθεσης ήταν ενήλικα) – με αποτέλεσμα να επέλθει πλήρης αποξένωση μεταξύ τους αν και διέμεναν κάτω από την ίδια στέγη. Μάλιστα, αυτός, συνήψε ερωτικές σχέσεις με άλλη γυναίκα με την οποία κατά απαίτηση του, συμβίωνε μέσα στην συζυγική εστία (που άνηκε και στους δύο συζύγους), μαζί με την σύζυγο και τα παιδιά του, την παρουσίαζε ως οικιακή βοηθό και την πλήρωνε για τις υπηρεσίες της – όχι αυτές της οικιακής βοηθού.

   Το γεγονός αυτό το γνώριζε όλος ο κοινωνικός περίγυρος τους. Όλα τα παραπάνω όπως και η λεπτομερής ανάλυση των οικονομικών τους στοιχείων και αναγκών αναφέρθηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου με κάθε λεπτομέρεια και έγιναν γνωστά και σε κάθε τυχόν αγνοούντα φίλο η συγγενή της οικογένειας.

   2Η ΥΠΟΘΕΣΗ

   Ο γάμος έγινε το 2006 και το ζευγάρι απέκτησε ένα τέκνο (κορίτσι). Και οι δύο εργάζονται στον δημόσιο τομέα, με κατοχή σημαντικής ακίνητης περιουσίας αλλά και με συμμετοχή σε επιχειρήσεις των πατρικών τους οικογενειών. Παράλληλα έχουν συνάψει και οικονομικές συμφωνίες με τους αντίστοιχους συνεταίρους τους. Επίσης ακίνητη περιουσία βρέθηκε να έχει και το παιδί.

   Η έγγαμη συμβίωση διασπάστηκε, συμφώνησαν να αναλάβει την επιμέλεια του παιδιού η μητέρα, αλλά συγκρούστηκαν σφοδρά στον οικονομικό προσδιορισμό της διατροφής, καθώς η μία πλευρά ζητούσε παράλογα ποσά και η άλλη δεν ήθελε να συμμετέχει στην διατροφή του παιδιού μάλιστα πρότεινε να πουλήσει το παιδί την περιουσία του.

   Στη δημόσια δίκη , παρουσία ακροατηρίου της επαρχίας , δημοσιοποιήθηκαν ευαίσθητες λεπτομέρειες των οικονομικών συμφωνιών με τους συνεταίρους του ο καθένας ή με μέλη της οικογενείας του – δηλαδή με τρίτα πρόσωπα. Ακούστηκαν και καταγράφηκαν οι ενστάσεις για την μη συμμετοχή του ενός γονέα στην διατροφή του παιδιού.

   Ο Δικαστής με την απόφαση του δέχθηκε την συμφωνία τους να ανατεθεί η επιμέλεια του παιδιού στην μητέρα και επιδίκασε στο παιδί διατροφή πολύ λιγότερη από αυτή που ζητούσε η μητέρα του γι αυτό. Δεν δέχθηκε να πωληθεί η ακίνητη περιουσία του παιδιού ακολούθως καθόρισε την επικοινωνία του πατέρα με αυτό σε χρονικά διαστήματα που ο ίδιος έκρινε κατάλληλα.

   Τα χαρακτηριστικά στις δύο περιπτώσεις είναι ότι:

 • Το Δικαστήριο παρατήρησε την δυνατότητα των διαδίκων να συμφωνήσουν πλήρως στα θέματα που τους απασχολούσαν. 
 • Το Δικαστήριο δέχθηκε τις όποιες συμφωνίες που είχαν γίνει για την επίδικη διαφορά (στην δεύτερη περίπτωση), αφού στην πρώτη δεν είχαν κάνει καμία συμφωνία.
 • Ακούστηκαν στο ακροατήριο και δημοσιοποιήθηκαν ευαίσθητα προσωπικά γεγονότα και οικονομικές συμφωνίες που αφορούσαν τα ίδια τα μέρη αλλά και τρίτα πρόσωπα.
 • Προτάθηκαν δημόσια ισχυρισμοί (στην δεύτερη περίπτωση) που σε βάθος χρόνου θα επηρεάσουν σίγουρα τις σχέσεις του μέρους που τους πρότεινε με το παιδί.

 

    Διενέξεις μεταξύ των δύο πλευρών, σε μια οικογένεια προκύπτουν πάντα  όπως έχει δείξει η πραγματικότητα και αυτό μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους. Η απαίτηση να χωρίσουν είναι ένας δρόμος, που θα τους βοηθήσει να συνεχίσουν την ζωή τους.

   Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει κατά την διαδικασία του χωρισμού τους, όλο αυτό το κομμάτι της ζωής τους να γίνει δημόσια βορά του προσωπικού, οικογενειακού, φιλικού ή και του επαγγελματικού περιβάλλοντός τους. Και αυτό ακόμα είναι πιο δύσκολο όχι μόνο γι αυτούς τους ίδιους αλλά (και στην περίπτωση που έχουν προκύψει και παιδιά)  και για τα παιδιά τους, που είτε θέλουν είτε δεν θέλουν να μαθαίνουν σκληρές λεπτομέρειες για τους γονείς τους, αναγκάζονται να πάρουν θέση και αυτά στην διένεξη, γεγονός που επιδρά εντελώς αρνητικά σε αυτά για την υπόλοιπη ζωή τους. Ειδικά τα παιδιά, είτε οι γονείς χωρίσουν είτε όχι , έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς προκειμένου να μεγαλώσουν ισορροπημένα και να βγουν στην κοινωνία ως ισχυροί συναισθηματικά και ψυχολογικά ενήλικες για να αντιμετωπίσουν την ζωή τους. 

  Η Διαμεσολάβηση είναι το σύγχρονο εργαλείο, που θα βοηθήσει τα μέρη που διαφωνούν, να έρθουν σε μια συμφωνία, μέσω ενός εκπαιδευμένου τρίτου προσώπου (του Διαμεσολαβητή) στα θέματα που διαφωνούν μέσα από μια διαρθρωμένη διαδικασία. Έχει ως προτεραιότητες: 

 • Την θέληση των μερών να φτάσουν σε μια συμφωνία,
 • Καλύπτεται από πλήρη εχεμύθεια κατά την διαδικασία,
 • Είναι σύντομη (πολύ πιο σύντομη από την εξελικτική διαδικασία του διαζυγίου στο Δικαστήριο),
 • Έχει πραγματικό αποτέλεσμα, με πολύ λιγότερο κόστος από αυτήν της διαδικασίας του Δικαστηρίου
 • Το αποτέλεσμα καλύπτει τις ανάγκες των μερών, καθώς αποτελεί το επιθυμητό αποτέλεσμα μια συμφωνίας μεταξύ των μερών που συμμετέχουν.
 • Παρέχει την δυνατότητα στα μέρη, να αποχωρήσουν από αυτή την διαδικασία ανά πάσα στιγμή αν θεωρήσουν ότι δεν θέλουν να συνεχίσουν για οποιοδήποτε λόγο
 • Το δικαστήριο θα επικυρώσει την όποια τελική συμφωνία υπογράψουν τα μέρη, χωρίς άλλες διαδικασίες
 • Μπορούν να φτάσουν σε μια συμφωνία για όσα θέματα συμφωνούν και να αποταθούν στο δικαστήριο για τα υπόλοιπα, προστατεύοντας στο δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό την ιδιωτική, προσωπική και επαγγελματική τους ζωή , αλλά κυρίως προστατεύουν με αυτό τον τρόπο και τα παιδιά τους.

 

   Αυτά προσφέρει η διαμεσολάβηση στις συγκεκριμένες υποθέσεις, προφυλάσσοντας τις οικογενειακές, φιλικές , επαγγελματικές και οικονομικές σχέσεις , αλλά κυρίως προστατεύει τα τέκνα που έχουν προκύψει από την συμβίωση.  Οι συμφωνίες που λαμβάνονται, με την βοήθεια του διαμεσολαβητή, είναι κατάλληλες να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες των μερών.

   Το γραφείο μας  Law-Nous, διαθέτει μακρά εμπειρία σε θέματα οικογενειακού δικαίου, και συνεργάζεται με πλήρως καταρτισμένο, ευέλικτο και έμπειρο διαμεσολαβητή του μπορεί να προσφέρει τις αντίστοιχες υπηρεσίες του  σε κάθε ενδιαφερόμενο  που αντιμετωπίζει ανάλογα προβλήματα.

 

     Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  :

 1. Μέσωe-mail : Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 2. Mέσω τηλεφώνου : 2103800306
 3. Μέσω επιστολής στην διεύθυνση: Κυρίλλου Λουκάρεως 25-27         

                                                           Αθήνα, Τ.Κ. 11475

                                                                 

       Μαρία Ροκάνη

Δικηγόρος    παρ’ Αρείω Πάγω.

     www law-nous.gr

LAW NOUS

Δικηγορικό Γραφείο Μαρία Ροκάνη

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιοδήποτε νομικό θέμα σας απασχολεί και εμείς θα σας καθοδηγήσουμε με τον πιο σωστό τρόπο.

 Μέλος Δ.Σ.Α

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Τηλέφωνο

+30 2103800306

Διεύθυνση

Κυρίλλου Λουκάρεως 25-27
Αθήνα ΤΚ: 11475  Ελλάδα

Έναντι Εφετείου ΑθηνώνΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ