Απρίλιος 2019

Σε προηγούμενο άρθρο μας είχαμε θίξει το θέμα: « ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΟΥΣ κλπ» 

Το παρόν άρθρο,  με αφορμή την υπόθεση της δέσμευσης ιδιοκτησίας για την θέσπιση Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου,  προσομοιάζει με το προηγούμενο,  αντιμετωπίζοντας όμως και άλλα θέματα που προκύπτουν, όταν πλέον έχει «δεσμευτεί» ακίνητο για λόγους περιβαντολλογικούς,  αρχαιολογικούς  κ.ά σύμφωνα και με την νέα νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Α. Δεσμεύσεις

Οι δεσμεύσεις όπως οι προαναφερθείσες,  είναι συχνό φαινόμενο στην Ελλάδα. Αξιόλογα περιουσιακά στοιχεία  και Μεγάλες Επενδύσεις παγώνουν, όπως το είδαμε πρόσφατα και στον Πειραιά και μάλιστα στο λιμάνι με το Αρχαιολογικό Συμβούλιο να θεσπίζει ρυθμίσεις περί της προστασίας του περιβάλλοντος ή της προστασίας παρακείμενων αρχαιοτήτων κλπ.

Όταν ο ιδιώτης που έχει τέτοιο πρόβλημα προσέρχεται

στον νομικό τα ερωτήματα που συνήθως θέτει είναι τα εξής:

α. τι να κάνει για να πάρει πίσω την περιουσία του ώστε να την αξιοποιήσει,

β. πόσος χρόνος θα απαιτηθεί γι αυτό και

γ. πόσο θα κοστίσει.

Οι απαντήσεις που παίρνει, οι οποίες είναι πάντα ανάλογες με τον νομικό στον οποίο απευθύνεται, στην εγκυρότητα, στις γνώσεις του και δυστυχώς στην ηθική του, τις περισσότερες φορές δεν τον καθησυχάζουν.  Και αυτό συμβαίνει γιατί ο θιγόμενος θέλει να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες του, στο έπακρο, γρήγορα και φθηνά, καθηλωμένος δε από το γεγονός ότι απέναντι του έχει τον « μπαμπούλα » της Διοίκησης, του Υπουργείου, των Υπηρεσιών κλπ , δεν προχωρά στις ανάλογες ενέργειες αλλά περιμένει για χρόνια να υλοποιηθεί αυτό που του υποσχέθηκε για παράδειγμα ο έκαστος  υπάλληλος του Υπουργείου ή  ο τάδε πολιτικός κλπ.

Έτσι ανάλογα θέματα, χρονίζουν, καρκινοβατούν, αποτελούν το μόνιμο πρόβλημα οικογενειών,  κληρονομούνται από τους παππούδες, στα παιδιά και στα εγγόνια μαζί με το άδειο και άχρηστο (από ενεργητικής άποψης) περιουσιακό στοιχείο που <<θεωρητικά>>  μόνον τους ανήκει.

Β. Τα ερωτήματα που τίθενται ως προς τα άνω θέματα είναι τα εξής:

  1. Έχει αξίωση ο θιγόμενος ιδιοκτήτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημίας του στις περιπτώσεις όπως παραπάνω;
  2. Ποια είναι η ζημία του;
  3. Τι είδους αξίωση αποκατάστασης της ζημίας του έχει;
  4. Πως μπορεί να την ικανοποιήσει; Δηλαδή με ποία διαδικασία;
  5. Σε ποια έκταση θα την ικανοποιήσει;

Στις νομικές υποθέσεις είναι σημαντικό να κατανοούν όλοι οι εμπλεκόμενοι (ιδιοκτήτες τέτοιας περιουσίας κοκ) ότι η διαδικασία και η γνώση της διαδικασίας,  από τον δικηγόρο είναι πολύ σημαντικός παράγοντας ώστε όχι μόνον να επιτευχθεί ο στόχος αλλά και για να ικανοποιηθεί το περί δικαίου αίσθημα του θιγόμενου.

     Έτσι πολλές περιπτώσεις , έχουν χαθεί ,  γιατί ο θιγόμενος  πίστευε ότι η αξίωση του αφορούσε την αξία όλης της περιουσίας του που δεσμεύτηκε, όπως στην πρόσφατη που αφορούσε δέσμευση ιδιοκτησίας λόγω της δημιουργίας εθνικού πάρκου. Έτσι ενώ το αιτούμενο ποσό από τον ιδιοκτήτη   ήταν υπέρογκο ,  το ποσό που του επιδικάστηκε από το Εφετείο ήταν πολύ λιγότερο και του αποδόθηκε τελικά , αυτό που πραγματικά του αναλογούσε. Αυτό γιατί στην εν λόγω περίπτωση δεν είχε εξαϋλωθεί το σύνολο της περιουσίας του θιγόμενου ούτε είχαν αποκλεισθεί όλες οι πιθανές χρήσεις προς την αξιοποίηση της.

Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο ιδιώτης /πελάτης που διαμαρτύρεται και αξιώνει χρήματα ,  ποια είναι ακριβώς η ζημία του αλλά και τι μπορεί να αποδείξει και να απαιτήσει πραγματικά  , τι αποδεικτικά στοιχεία έχει  για να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Το Σύνταγμα και οι Συνθήκες αναγνωρίζουν στον ιδιώτη το δικαίωμα να προστατέψει την περιουσία του όταν θίγεται το δικαίωμα του σε αυτήν και τούτο γιατί η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΟΛΥΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΓΑΘΟ. Για να είμαστε περισσότερο συγκεκριμένοι οι ανωτέρω ΝΟΜΟΙ επιτρέπουν στον θιγόμενο ιδιοκτήτη να ζητήσει την ικανοποίηση των δικαιωμάτων του επί της θιχθείσης ιδιοκτησίας του.

Όμως το τι θα ζητήσει και πως θα το ζητήσει το αφήνουν στον απλό στον Δικαστή που σε κάθε περίπτωση θα αποφασίσει σύμφωνα με τον φάκελο που θα του καταθέσει ο Δικηγόρος του θιχθέντος. Συνεπώς το πώς θα στηθεί η υπόθεση  για να προστατευθεί η ιδιοκτησία είναι θέμα που εξαρτάται από τον ΔΙΚΗΓΌΡΟ του.

Γ. Μετά από τα ανωτέρω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η εποχή που η πολιτεία έκανε πολιτιστική, περιβαλλοντική, αρχαιολογική και δασική πολιτική θεσπίζοντας περιορισμούς και απαγορεύσεις στην χρήση ακινήτων με τρόπο ανέξοδο για την ίδια αλλά σε βάρος των ιδιοκτητών τους έχει παρέλθει πλέον μετά αποφάσεις του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου της Ελλάδας δηλαδή του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

Πρέπει να σημειωθεί εδώ όμως ότι στις αποφάσεις αυτές αναγκάστηκε να καταλήξει το ΣτΕ ύστερα από απανωτές καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) στις οποίες κρίθηκε ότι η νομολογία του για τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού και έχουν προορισμό αποκλειστικά την αγροτική εκμετάλλευση και άρα δεν δικαιούνται αποζημίωσης όταν στερούνται μερικώς ή ολικώς του δικαιώματος δόμησης εξαιτίας περιορισμών που επιβάλλονται από το κράτος για λόγους πολεοδομικούς ή προστασίας του περιβάλλοντος, δεν είναι συμβατή με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), η οποία κατοχυρώνει την προστασία της περιουσίας του πολίτη.

Με βάση τις νέες αποφάσεις του ΣτΕ, τα ελληνικά δικαστήρια υποχρεώνονται πλέον να επιδικάζουν αποζημιώσεις.

Σε κάθε περίπτωση,   ο σωστά καταρτισμένος δικηγόρος,    προβλέπει τις διαδικασίες και εκμεταλλεύεται τον απαιτούμενο για την υπόθεση χρόνο  με σκοπό να τον μειώσει για τον εντολέα-πελάτη του.

To γραφείο μας ,  Law-Nous,  έχοντας μεγάλη εμπειρία και ευαισθησία στα άνω θέματα είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου για την προστασία των δικαιωμάτων του.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας, καθ όλες τις ημέρες και ώρες 

  • Μέσωe-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • Mέσω τηλεφώνου : 2103800306
  • Μέσω fax : 2106427335
  • Μέσω επιστολής στην διεύθυνση : Κυρίλλου Λουκάρεως 25-27   Αθήνα, Τ.Κ. 11475   

Μαρία Ροκάνη

Δικηγόρος

www.law-nous.gr