Το γραφείο μας, με την παρούσα,  ευχαριστεί όλους όσους αποτάθηκαν προς αυτό για αναζήτηση νομικής συμπαράστασης στο θέμα της καταχώρησης τους στις λίστες των προς αναγνώριση δικαιούχων της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας ΄΄COMMERCIAL VALUE AAE΄΄, στις προσδοκίες των οποίων ανταποκριθήκαμε εμπρόθεσμα και νομότυπα, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των πελατών μας, και μάλιστα στους οικονομικά και κοινωνικά δύσκολους καιρούς που όλοι μας διάγουμε και παρά τις αντίξοες συνθήκες εκτελέσεως του έργου μας.

Η ανακοπή τους προσδιορίστηκε, στις 4 Μαρτίου 2016, και κοινοποιήθηκε ήδη στην αντίδικο υπό εκκαθάριση εταιρεία. Θα ακολουθήσει ατομική/ιδιαίτερη ενημέρωση του καθενός ενδιαφερομένου-ανακόπτοντος, για την δικάσιμο αλλά και τις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται,  προς ολοκλήρωση του έργου της καταβολής  της αποζημιώσεως τους.

Με εκτίμηση
Το Δικηγορικό Γραφείο μας