Την 30-1-2016, έγινε γνωστό μέσω των ΜΜΕ, από το σύλλογο ζημιωθέντων της ΄΄ΑΣΠΙΣ΄΄, ότι βρέθηκε λύση για τους 150.000 ασφαλισμένους της ΑΣΠΙΣ που δεν έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες των ζημιωθέντων ασφαλισμένων της και δεν έχουν ασκήσει την ανακοπή που προβλέπει ο νόμος έως την 18-1-2016.

Το γραφείο μας, και το οποίο με παλαιότερη ανακοίνωση του για εκτέλεση ανακοπής (ως σχετ. http://www.law-nous.gr/index.php/announcements/27-anakoinosi-gia-tous-asfalismenous-ton-etaireion-aspis-pronoia-aega-kai-commercial-value-aae), διερεύνησε υπεύθυνα το θέμα και ενημερώθηκε από τα μοναδικά αρμόδια πρόσωπα της εκκαθάρισης ότι, η ανωτέρω ενέργεια είναι κίνηση «καλής θέλησης» από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, και όχι από την Εκκαθάριση της Εταιρείας.

Συνεπώς δεν έχει αδιαμφισβήτητο υπόβαθρο.

Αυτό σημαίνει ότι, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ανακοπή κατά του πίνακα που δεν τους περιέχει, αλλά αυτή θα γίνει δεκτή, μόνον αν μπορούν να αποδείξουν με αξιόπιστα αποδεικτικά μέσα για ποιο λόγο δεν την άσκησαν έως την 18-1-2016 (π.χ. αρρώστια ή αν ήταν στο εξωτερικό, κλπ). Σε αυτή την περίπτωση το δικαστήριο έχει δυνατότητα να δεχθεί την εκπρόθεσμη ανακοπή. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανακοπή θα απορρίπτεται από τον εκάστοτε Πρόεδρο Δικαστηρίου, όπου θα πάει για την εκδίκαση της.

Το Γραφείο μας, το οποίο και κινείται ανεξάρτητα από το σύλλογο ζημιωθέντων της ΄΄ΑΣΠΙΣ΄΄ αλλά και των Δικηγορών του, , βρίσκεται με υπευθυνότητα , στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου για να τον εξυπηρετήσει όταν η υπόθεση του εμπίπτει σε όρους και προϋποθέσεις όπως αυτές εκφράζονται ανωτέρω, καθώς δεν επιθυμεί να προσφέρει υπηρεσίες χωρίς αντίκρυσμα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο μας.