Το γραφείο μας, με την παρούσα,  ενημερώνει ,   όλους όσους αποτάθηκαν προς αυτό για αναζήτηση νομικής συμπαράστασης στο θέμα της καταχώρησης τους στις λίστες των προς αναγνώριση δικαιούχων της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας ΄΄COMMERCIAL VALUE AAE΄΄,  ότι η εκδίκαση της ανακοπής  στις 4 Μαρτίου 2016,  δεν εκδικάστηκε λόγω της ΑΠΟΧΗΣ των Δικηγόρων,  όλης της χώρας, από την αρχή του έτους,  μέχρι και σήμερα.  Καμία άλλη ανακοπή για το ίδιο θέμα δεν εκδικάστηκε. 

Η νέα ημερομηνία εκδίκασης της ανακοπής προσδιορίσθηκε για τις 13 Μαΐου 2016.  Θα ακολουθήσει ατομική/ιδιαίτερη ενημέρωση του καθενός ενδιαφερομένου-ανακόπτοντος, για την δικάσιμο αλλά και τις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται,  προς ολοκλήρωση του έργου της καταβολής  της αποζημιώσεως.  

 

Με εκτίμηση 

Το Δικηγορικό Γραφείο μας

www.law-nous.gr