Το γραφείο μας, με την παρούσα,  ενημερώνει ,   όλους όσους αποτάθηκαν προς αυτό για αναζήτηση νομικής συμπαράστασης στο θέμα της καταχώρησης τους στις λίστες των προς αναγνώριση δικαιούχων της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας ΄΄COMMERCIAL VALUE AAE΄΄,  ότι η εκδίκαση της ανακοπής  στις 13 Μαίου 2016,  δεν

εκδικάστηκε λόγω της ΑΠΟΧΗΣ των Δικηγόρων,  όλης της χώρας, από την αρχή του έτους,  μέχρι και σήμερα.  Καμία άλλη ανακοπή για το ίδιο θέμα δεν εκδικάστηκε. 

Η νέα ημερομηνία εκδίκασης της ανακοπής προσδιορίσθηκε για τις 13 Ιουλίου 2016.  Θα ακολουθήσει ατομική/ιδιαίτερη ενημέρωση του καθενός ενδιαφερομένου-ανακόπτοντος, για την δικάσιμο αλλά και τις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται,  προς ολοκλήρωση του έργου της καταβολής  της αποζημιώσεως.  

 

Με εκτίμηση 

Το Δικηγορικό Γραφείο μας

www.law-nous.gr