Για  όλους όσους αποτάθηκαν σε εμάς ,  για αναζήτηση νομικής συμπαράστασης στο θέμα της καταχώρησης τους στις λίστες των προς αναγνώριση δικαιούχων της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας ΄΄COMMERCIAL VALUE AAE΄΄,   το γραφείο μας, με την παρούσα ενημερώνει ότι εξεδόθη θετική απόφαση επί της ασκηθείσης ανακοπής μας η οποία εκδικάστηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά την δικάσιμο της 13ης Ιουλίου 2016.

        Μετά από σφοδρή αντιδικία από τον  ‘’εκκαθαριστή’’ της άνω εταιρείας  -  που σημειωτέον , δεν επιθυμούσε την εγγραφή τους  στις λίστες δικαιούχων -  , με τον  αριθμό 4590/31-8-2016 Δικαστικής Αποφάσεως - τους δικαίωσε και τους αναγνώρισε ως δικαιούχους της αποδόσεως των αναλογούντων χρηματικών ποσών εις έκαστον εξ αυτών.

       Θα ακολουθήσουν,  οι νόμιμες ενέργειες από το γραφείο μας για την υλοποίηση της θετικής για αυτούς απόφασης του Δικαστηρίου και την ικανοποίηση των αξιώσεων τους.

 

Με εκτίμηση 

Το Δικηγορικό Γραφείο μας

www.law-nous.gr