Προς όλους όσους εμπιστεύτηκαν το γραφείο μας - www.law-nous.gr -,  για την αναζήτηση νομικής συμπαράστασης στο θέμα της καταχώρησης τους στις λίστες των προς αναγνώριση δικαιούχων της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας ΄΄COMMERCIAL VALUE AAE΄΄,   το γραφείο μας, με την παρούσα τους ενημερώνει ότι μετά την έκδοση της θετικής απόφασης επί της ασκηθείσης ανακοπής μας με την οποία συμπεριελήφθησαν στους σχετικούς καταλόγους οι εντολείς μας έχει αρχίσει η σταδιακή διαδικασία επιστροφής  των οφειλομένων χρηματικών ποσών. 

  1.       Για να τους αποδοθούν τα οφειλόμενα εκδικασθέντα ποσά, απαιτείται η προσκόμιση στα γραφεία της εκκαθάρισης της εταιρείας, (στο ισόγειο του Μεγάρου επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας αριθμ. 60) τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

(α).       Μίας (1) υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου ή του πελάτη της εταιρείας με κείμενο συγκεκριμένο και με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από οποιαδήποτε ΚΕΠ – το έντυπο υπάρχει και στα γραφεία της εταιρείας αλλά θα το βρείτε και στο δικό μας γραφείο

(β).       Ένα (1) αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας – ή του διαβατηρίου και

(γ).       Μία (1) φωτοτυπία / αντίγραφο της πρώτης όψης τραπεζικού λογαριασμού που περιλαμβάνει τον αιτούντα και φαίνεται ο αριθμός του ΙΒΑΝ –για να καταβάλει τα χρήματα η εκκαθάριση απευθείας στον λογαριασμό του/της. 

  1. Οι αποδόσεις των χρημάτων, θα γίνουν ,  μετά από σχετική ανακοίνωση της εκκαθάρισης εντός των επομένων δύο (2) μηνών. 
  1. Το γραφείο μας παρακολουθεί την υπόθεση και θα ενημερώσει με νεώτερη ανακοίνωση τους ενδιαφερομένους.

 

 Με εκτίμηση 

Το Δικηγορικό Γραφείο μας

www.law-nous.gr