Η αίτηση ακυρώσεως που κατέθεσαν οι 145 δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας και οι πρόεδροι τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της απόφασης περί των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων (υπ’ αρίθμ. 61502/3999/30-12-2016 του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β’

4330/30-12-2016) με την οποία ζητούν την εξαφάνιση της και η οποίας είχε προσδιοριστεί να εκδικαστεί από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου την 05-05-2017 αναβλήθηκε για τυπικούς λόγους και θα εκδικαστεί την 02-06-2017.

 

     Μαρία Ροκάνη

     Δικηγόρος Αθηνών

     παρ’  Αρείω Πάγω