Η αίτηση ακυρώσεως που έχουν καταθέσει οι 145 δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας και οι πρόεδροι τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά της απόφασης περί των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων (υπ’ αρίθμ. 61502/3999/30-12-2016 του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β’ 4330/30-12-2016),  με την οποία ζητούν την εξαφάνιση της,  και η οποία είχε προσδιοριστεί να εκδικαστεί από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου την 05-05-2017,

 αναβλήθηκε εκ νέου για τυπικούς λόγους και θα εκδικαστεί την 06-10-2017.

 

     Μαρία Ροκάνη 

     Δικηγόρος Αθηνών 

     παρ’  Αρείω Πάγω