ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΚΩΝ ΟΤΑΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟΚΟΥΣ – ΦΟΡΟΥΣ - ΔΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ?

Κατά το άρθρο 38 του ν. 1473/1984, που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2120/1993, ορίζεται ότι :  

΄΄επί επιστροφής από το Δημόσιο σε πολίτη φόρων, δασμών, προστίμων κλπ.,  που κατεβλήθησαν αχρεωστήτως και αναγνωρίστηκε αυτό με δικαστική απόφαση, η τοκοφορία  αρχίζει μετά την πάροδο εξαμήνου από την πρώτη ημέρα του μήνα του επομένου της κοινοποιήσεως στην φορολογική αρχή  της δικαστικής αποφάσεως!!!!  ΄΄

Οι διατάξεις αυτές κρίθηκαν με την υπ’ αρίθμ. 2191/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι αντίκεινται στα άρθρα 4 παρ. 5 και 17 παρ. 1 Συντ. καθώς και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.

Το Ανώτατο Δικαστήριο,  αποφάσισε ,  ότι η υποχρέωση καταβολής τόκων, που εξ ορισμού στοχεύει στην αποκατάσταση της ζημίας από στέρηση περιουσιακών στοιχείων, περιορίζεται απαράδεκτα από τις άνω διατάξεις με συνέπεια την μη προσήκουσα αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας του  αχρεωστήτως καταβάλλοντος τον φόρο, η οποία, ζημία του, προκλήθηκε από την διαγνωσθείσα, ως εξαρχής  αχρεώστητη, καταβολή του φόρου.

Το Ανώτατο Δικαστήριο,  έκρινε , ότι ρύθμιση αυτή αφήνει ακάλυπτο  μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο φορολογούμενος υφίσταται μη νομίμως περιουσιακή ζημία και μάλιστα ότι η μεγάλη διάρκεια του ζημιογόνου χρονικού διαστήματος συνήθως εξαρτάται από γεγονότα που ευρίσκονται εκτός του πεδίου επιρροής του φορολογουμένου πολίτη, όπως είναι κυρίως ο χρόνος συζητήσεως της υποθέσεως στο δικαστήριο και της δημοσιεύσεως και κοινοποιήσεως της δικαστικής αποφάσεως.

Αποφάσισε τελικά ότι, η άνω ρύθμιση είναι ασύμβατη  τόσο με το άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος περί ισότητας των πολιτών ενώπιον των δημοσίων βαρών, όσο και με τα άρθρα 17 παρ.1 του Συντάγματος  και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ περί προστασίας της ιδιοκτησίας και, κατ’ ακολουθίαν, ανίσχυρη και ότι στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η προγενέστερη, των άνω αντισυνταγματικών νόμων, διάταξη  του άρθρου  21 του κ.δ.   της 26.6/10.7.1944 κατά την οποία:

΄΄  οι τόκοι οφείλονται από την άσκηση της προσφυγής, με την οποία υποβάλλεται το αίτημα για επιστροφή φόρου κλπ. που έχει καταβληθεί αχρεωστήτως. ΄΄

 

Μαρία Ροκάνη

Δικηγόρος

www.law-nous.gr

 

LAW NOUS

Δικηγορικό Γραφείο Μαρία Ροκάνη

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιοδήποτε νομικό θέμα σας απασχολεί και εμείς θα σας καθοδηγήσουμε με τον πιο σωστό τρόπο.

 Μέλος Δ.Σ.Α

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Τηλέφωνο

+30 2103800306

Διεύθυνση

Κυρίλλου Λουκάρεως 25-27
Αθήνα ΤΚ: 11475  Ελλάδα

Έναντι Εφετείου ΑθηνώνΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ