Είναι μια συνήθεις  κατάσταση για τους οφειλέτες τραπεζών από δάνεια, κάρτες κλπ,  που δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν, να εμφανίζονται και να τους πιέζουν διάφορες εισπρακτικές εταιρείες που έχουν σχέση με τις δανείστριες τράπεζες,  πολύ δε περισσότερο,  κατά την σημερινή δύσκολη οικονομικά εποχή,  που έχουν αναλάβει ως έργο να ενοχλούν σε κάθε ημέρα και ώρα της εβδομάδας, ακόμη και να τους προσβάλουν, προκειμένου να πετύχουν την εξόφληση των δανείων.

Την 30-1-2016, έγινε γνωστό μέσω των ΜΜΕ, από το σύλλογο ζημιωθέντων της ΄΄ΑΣΠΙΣ΄΄, ότι βρέθηκε λύση για τους 150.000 ασφαλισμένους της ΑΣΠΙΣ που δεν έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες των ζημιωθέντων ασφαλισμένων της και δεν έχουν ασκήσει την ανακοπή που προβλέπει ο νόμος έως την 18-1-2016.

ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

Κύριοι ,

από 1-1-2016 ισχύει ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο Κρασί που ορίστηκε σε ποσό 0,20 ευρώ ανά λίτρο (Ν. 4346/2015 ΦΕΚ Α’152).

Ο φόρος αυτός, όπως όλοι οι απασχολούμενοι στον οινοποιητικό κλάδο γνωρίζουν, είναι ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, και όχι κατανάλωσης. Επιβάλλεται σε μεταποιημένο αγροτικό προϊόν (άρα τρόφιμο), από αυτά που είναι καταγεγραμμένα και συνεπώς προστατευόμενα αγαθά της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Συνθήκη αυτή έχει κυρωθεί από την Ελληνική Πολιτεία και έχει αυξημένη νομοθετική ισχύ έναντι άλλων νόμων όπως ο παρών. Γι αυτό ο εν λόγω φόρος, με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς ήταν μηδενικός. Άρα η σημερινή επιβολή του φόρου, είναι πλήρως προβληματική.

Το γραφείο μας, με την παρούσα,  ευχαριστεί όλους όσους αποτάθηκαν προς αυτό για αναζήτηση νομικής συμπαράστασης στο θέμα της καταχώρησης τους στις λίστες των προς αναγνώριση δικαιούχων της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας ΄΄COMMERCIAL VALUE AAE΄΄, στις προσδοκίες των οποίων ανταποκριθήκαμε εμπρόθεσμα και νομότυπα, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των πελατών μας, και μάλιστα στους οικονομικά και κοινωνικά δύσκολους καιρούς που όλοι μας διάγουμε και παρά τις αντίξοες συνθήκες εκτελέσεως του έργου μας.

Η ανακοπή τους προσδιορίστηκε, στις 4 Μαρτίου 2016, και κοινοποιήθηκε ήδη στην αντίδικο υπό εκκαθάριση εταιρεία. Θα ακολουθήσει ατομική/ιδιαίτερη ενημέρωση του καθενός ενδιαφερομένου-ανακόπτοντος, για την δικάσιμο αλλά και τις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται,  προς ολοκλήρωση του έργου της καταβολής  της αποζημιώσεως τους.

Με εκτίμηση
Το Δικηγορικό Γραφείο μας

Ανακοινώνουμε στους ασφαλισμένους των εταιρειών «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ» και « COMMERCIAL VALUE AAE » ότι μετά την κατάρτιση των καταστάσεων προνομιακών δικαιούχων στην αρμόδια Εποπτική Αρχή των άνω εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδας και την δημοσίευση της υπ’ αρίθμ.  3783/2014 απόφασης του Α’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι, αρχικά ενδείκνυται για ικανοποίηση των αξιώσεων τους, απαιτείται η άσκηση (κατάθεση και επίδοση) ανακοπής ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου,  η προθεσμία της οποίας λήγει την 18-01-2016 και εκδικάζεται με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
Μετά ταύτα,  καλούνται όσοι ενδιαφέρονται,  να επικοινωνήσουν άμεσα με το δικηγορικό μας γραφείο, λόγω του ελλιπούς χρόνου,   καθώς το γραφείο μας ασχολείται ήδη με ανάλογες υποθέσεις για την επίλυση του προβλήματος τους προσκομίζοντας τα έγγραφα τους.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:     

ΜΑΡΙΑ ΡΟΚΑΝΗ
ΤΗΛ: 210 3800 306,   ΚΙΝ: 6974 795251