Προς όλους όσους εμπιστεύτηκαν το γραφείο μας - www.law-nous.gr -,  για την αναζήτηση νομικής συμπαράστασης στο θέμα της καταχώρησης τους στις λίστες των προς αναγνώριση δικαιούχων της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας ΄΄COMMERCIAL VALUE AAE΄΄,   το γραφείο μας, με την παρούσα τους ενημερώνει ότι μετά την έκδοση της θετικής απόφασης επί της ασκηθείσης ανακοπής μας με την οποία συμπεριελήφθησαν στους σχετικούς καταλόγους οι εντολείς μας έχει αρχίσει η σταδιακή διαδικασία επιστροφής  των οφειλομένων χρηματικών ποσών. 

Το Ειρηνοδικείο Πατρών πρόσφατα απασχόλησε μία υπόθεση από αυτές που κατά χιλιάδες εισάγονται και καθρεφτίζουν την φτωχοποίηση της κοινωνίας και της ζωής των Ελλήνων Πολιτών οι οποίοι στενάζουν κάτω από το βάρος των οφειλών προς τις Τράπεζες και τα λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα. Η υπόθεση λοιπόν έχει ως παρακάτω:

            (1)       Δημόσιος Υπάλληλος, Αστυνομικός,  με εξαμελή οικογένεια (σύζυγο και τέσσερα ανήλικα παιδιά) είχε λάβει κάποια στιγμή της ζωής του δάνειο,  από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.  Το δάνειο αυτό δεν μπορούσε να το εξυπηρετήσει και με το Πιστωτικό Ίδρυμα δεν κατάφερε να βρει μία συμβιβαστική και εξωδικαστική λύση. Έτσι, ο οφειλέτης (πολύτεκνος και αστυνομικός) προσέφυγε στον Νόμο και τη Δικαιοσύνη για να προστατεύσει την επιβίωση της οικογενείας του.

     

         Για  όλους όσους αποτάθηκαν σε εμάς ,  για αναζήτηση νομικής συμπαράστασης στο θέμα της καταχώρησης τους στις λίστες των προς αναγνώριση δικαιούχων της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας ΄΄COMMERCIAL VALUE AAE΄΄,   το γραφείο μας, με την παρούσα ενημερώνει ότι εξεδόθη θετική απόφαση επί της ασκηθείσης ανακοπής μας η οποία εκδικάστηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά την δικάσιμο της 13ης Ιουλίου 2016.

            Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ μπορεί να διεκδικήσει  ακίνητο που ο πολίτης από σφάλμα του δεν δήλωσε. Σχετικός νόμος του δίνει αυτό το δικαίωμα. 

  1. Οι πολίτες, αυτό που πρέπει να γνωρίζουν ως ιδιοκτήτες ακινήτων – είναι ότι στις περιπτώσεις μη δήλωσης ή εσφαλμένης δήλωσης της ιδιοκτησίας τους στο κτηματολόγιο οι προθεσμίες διορθώσεως των λαθών είναι στενές και κινδυνεύουν οι ιδιοκτησίες τους να περάσουν ή σε άλλους ιδιοκτήτες που κακώς ή εσφαλμένως τις δήλωσαν ως δικές τους ή στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.
  2. Οι σχετικές δηλώσεις είναι εξαιρετικά σημαντική διαδικασία για την κατοχύρωση των περιουσιακών τους δικαιωμάτων.

     Για παράδειγμα ,  Μεγάλο Δικαστήριο της χώρας απασχόλησε πρόσφατα η εξής περίπτωση:

Αθήνα, 19 Αυγούστου 2016

            Σε συνέχεια της ,  από 10-06-2016 ανακοίνωσης του Γραφείου μας ,  για το ανωτέρω ζήτημα σας γνωστοποιούμε ότι:

         Το Γραφείο μας σοβαρά και υπεύθυνα παρακολουθεί εξ αρχής και εκ του σύνεγγυς την σχετική διαδικασία και ήδη κατέχει αντίγραφα και των τεσσάρων (4) αποφάσεων της Ολομελείας του Σ.τ.Ε. (1125 έως και 1128/2016) που εκδόθηκαν για το ανωτέρω ζήτημα, τις οποίες έχει μελετήσει επισταμένως.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2016

Εν συνεχεία της από 13 Ιουνίου 2016 ανακοίνωσης του Γραφείου μας για την αποκατάσταση της μισθολογικής μεταχείρισης των ενστόλων με την οποία σας ενημερώσαμε ότι έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας,  με τις οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι νομοθετικές διατάξεις και οι διοικητικές πράξεις της μερικής συμμόρφωσης της Διοίκησης σε προηγούμενες αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου που επέβαλλε την συνολική απόδοση των περικοπών των μισθών και των συντάξεων σας στα επίπεδα προ του Αυγούστου 2012 και συνεπώς την αναπροσαρμογή των σχετικών μισθολογίων ήδη με την παρούσα μας σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Το γραφείο μας, με την παρούσα,  ενημερώνει ,   όλους όσους αποτάθηκαν προς αυτό για αναζήτηση νομικής συμπαράστασης στο θέμα της καταχώρησης τους στις λίστες των προς αναγνώριση δικαιούχων της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας ΄΄COMMERCIAL VALUE AAE΄΄,  ότι η ασκηθείσα από το γραφείο μας ανακοπής τους εκδικάστηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά την σημερινή μετ’ αναβολή ορισθείσα δικάσιμο (13-07-2016). Για την έκδοση της απόφασης θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση. 

 Με εκτίμηση 

Το Δικηγορικό Γραφείο μας

www.law-nous.gr

 Αθήνα, 13 Ιουνίου 2016

Όπως είναι γνωστό στους ανωτέρω ενδιαφερόμενους με τις αποφάσεις υπ΄ αριθμ. 1125-1128/2016 του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου στην ανώτερη σύνθεση του (Ολομέλεια Συμβουλίου της Επικράτειας) κρίθηκε ότι τόσο ο νόμος 4307/2014  (άρθρο 86) όσο και η επίμαχη από 17.11.2014 υπουργική απόφαση που επανέφεραν μόνον κατά 50% τις αποδοχές τους στο προ του Αυγούστου 2012 καθεστώς  είναι αντισυνταγματικές, καθώς προσκρούουν στα άρθρα 95, 45, 29 και 23 του Συντάγματος. 

Το γραφείο μας, με την παρούσα,  ενημερώνει ,   όλους όσους αποτάθηκαν προς αυτό για αναζήτηση νομικής συμπαράστασης στο θέμα της καταχώρησης τους στις λίστες των προς αναγνώριση δικαιούχων της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας ΄΄COMMERCIAL VALUE AAE΄΄,  ότι η εκδίκαση της ανακοπής  στις 13 Μαίου 2016,  δεν

Το γραφείο μας, με την παρούσα,  ενημερώνει ,   όλους όσους αποτάθηκαν προς αυτό για αναζήτηση νομικής συμπαράστασης στο θέμα της καταχώρησης τους στις λίστες των προς αναγνώριση δικαιούχων της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας ΄΄COMMERCIAL VALUE AAE΄΄,  ότι η εκδίκαση της ανακοπής  στις 4 Μαρτίου 2016,  δεν εκδικάστηκε λόγω της ΑΠΟΧΗΣ των Δικηγόρων,  όλης της χώρας, από την αρχή του έτους,  μέχρι και σήμερα.  Καμία άλλη ανακοπή για το ίδιο θέμα δεν εκδικάστηκε. 

Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου κληρονομίας (δηλαδή της γνωστοποίησης στις αρχές ότι υπάρχει κληρονομία και ποια στοιχεία περιλαμβάνει), καθώς και ο χρόνος του προσδιορισμού του φόρου που αναλογεί στα στοιχεία αυτά και της καταβολής του, προκύπτει από το πραγματικό γεγονός ότι ο κληρονόμος αύξησε την περιουσία του με τα αντίστοιχα κληρονομιαία στοιχεία (εν προκειμένω ακίνητα) που περιήλθαν σε αυτόν με τον θάνατο του κληρονομούμενου.

Ενδέχεται όμως τα κληρονομιαία ακίνητα να βρίσκονται κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου σε κατάσταση απαλλοτρίωσης που δεν έχει ολοκληρωθεί (με την καταβολή της αντίστοιχης αποζημίωσης).